Mijn favorieten

Aankoop


Voordat u uw naambordje op de gevel kunt spijkeren van uw nieuwe huis, lopen we eerst een aantal fasen met u door:
 
  • Wat zijn de woonwensen en –verlangens
  • Selecteren van het dagelijkse woningaanbod en desgewenst per mail naar u opsturen
  • Afspraken maken om de woning te bezichtigen waarbij wij u vanzelfsprekend begeleiden
  • Bij onze beoordeling kijken we o.a. of de vraagprijs reëel is, hoe deze zich verhoudt tot het onderhoud, én of het object overeenkomt met de woonwensen
  • Mocht het gewenst zijn, begeleiden we een bouwkundige inspectie voor funderingsonderzoek, mogelijke grondvervuiling en aanwezigheid van asbest, bestemmingsplannen etc.
  • Scherpe prijsonderhandeling met de (makelaar van) de verkoper
  • In de afrondende fase naar de ondertekening van het koopcontract, helpen we u bij het nemen van de laatste hobbels, zoals een goed hypotheekadvies en keuze van uw notaris.